INFORMACJE DLA BIEGACZY

Festiwal Biegów Ziemi Kłodzkiej logo

POKONAJ TWIERDZĘ –

1 października 2017 r. – niedziela

PÓŁMARATON

REJESTRACJA

Weź udział we wspaniałym wydarzeniu sportowym

Zostań uczestnikiem już teraz!

REGULAMIN

1. CELE
 • popularyzacja i upowszechnienie biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji,
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • promocja miasta KŁODZKA, powiatu KŁODZKIEGO i ZIEMI KŁODZKIEJ w Polsce i na świecie,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych,
 • integracja środowiska biegowego,
 • kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę lokalnego zaangażowania i wolontariatu.
2. ORGANIZATOR

IBIS sc, ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

e-mail: biuro@fbzk.pl

tel. +48 604 206 650

 

www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

www.pokonajtwierdze.pl

www.polmaratonklodzki.pl

3. PARTNERZY
 • Urząd Miejski w Kłodzku
 • Starostwo Powiatowe w Kłodzku
 • Gmina Kłodzko
 • Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
4. TERMIN
 • 1 października 2017 roku
 • godz. 10.30
 • limit czasu 3 h.
5. MIEJSCE

START i META

Stadion KCKSiR,

57-300 Kłodzko

ul. Kusocińskiego 2.

6. TRASA
 • dystans 21 km – ulice Kłodzka i okolice miasta.
 • nawierzchnia asfaltowa, miejscami kostka, bruk.

 

(START) Stadion KCKSiR → Sportowa → Korczaka(rondo) → Kusocińskiego → Promenada (lewa strona Nysy Kł.) → Promenada (most) → Promenada (prawa strona Nysy Kł.) → Przejście podziemne (Dworzec PKS) → Most Żelazny → Grottgera → Stwosza (Most św. Jana) → pl. Chrobrego (Ratusz) → Armii Krajowej → Tumska → Twierdza Kłodzko (punkt pomiarowy) → Nowy Świat → Nadrzeczna → Półwiejska → Półwiejska (pod Estakadą) (punkt pomiarowy) → Ścinawica → Młynów (przystanek PKS)

(powrót) – (punkt pomiarowy)

Młynów (przystanek PKS) → Ścinawica Półwiejska (pod Estakadą) (punkt pomiarowy) Półwiejska Nadrzeczna Łukasińskiego pl. Chrobrego (Ratusz) → Czeska → Tumska → pl. Chrobrego (Ratusz) → Stwosza(Most św. Jana) → Grottgera → Most Żelazny → Przejście podziemne (Dworzec PKS) → Promenada (prawa strona Nysy Kł.) Promenada (most) Promenada (lewa strona (Nysy Kł.) → Kusocińskiego → Korczaka (rondo) → Sportowa → Stadion KCKSiR (META)

 

 • szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej Półmaratonu: www.polmaratonklodzki.pl
 • bieg odbędzie się przy zamkniętym i ograniczonym ruchu drogowym.
 • od godziny 10.30 do 13.30 w dniu 1.10.2017 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie ograniczony jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny.
 • poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
 • trasa oznakowana znakami pionowymi co 1 km, zabezpieczona.
 • uczestników obowiązuje limit czasowy biegu wynoszący 3 h.
 • wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w dopuszczalnym limicie zobowiązani są do niezwłocznego przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 • punkty odżywiania co 5 km (woda, banan lub inny owoc).
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • w Półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 1 października 2017 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2, czynnym w następujących godzinach:
 • 30.09.2017 r. (sobota) w godz. 14:00 – 20:00
 • 01.10.2017 r. (niedziela) w godz. 07:00 – 10:00
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Zawodów.
 • podczas weryfikacji zawodnik musi okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 • członkowie służb mundurowych dodatkowo muszą okazać się legitymacją służbową. W przypadku braku dokumentu zawodnik zostanie skreślony z kategorii „Służby Mundurowe”.
 • podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Półmaratonie lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
 • przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 • każdy uczestnik po weryfikacji otrzyma numer startowy, który musi być przypięty i widoczny (na piersi) przez cały czas trwania biegu.
 • zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na Starcie w wyznaczonych przez Organizatora 4 Strefach. Przydział do konkretnej Strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym czasu ukończenia biegu. Strefy będą oznaczone kolorami: „Czerwona” (poniżej 1h 40 min.), „Żółta” (poniżej 1h 50 min.), „Niebieska” (poniżej 2h), „Zielona” (powyżej 2h).
 • samowolna zmiana Strefy na startującą wcześniej niż ta, do której zawodnik został przydzielony, grozi dyskwalifikacją. Dopuszcza się zmianę Strefy na startującą później.
 • pomiar czasu będzie się odbywał z wykorzystaniem chipów zwrotnych.
 • klasyfikacja: dla pierwszych 50 zawodników na mecie liczona będzie wg czasu brutto, dla pozostałych wg czasu netto.
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Półmaratonu, komunikatów i zarządzeń Organizatorów oraz służb porządkowych.
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 • decyzje obsługi medycznej dotyczące uczestnictwa i kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
8. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA, PAKIETY STARTOWE i OPŁATA STARTOWA
 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Półmaratonu lub w Biurze Zawodów oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 • za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika ani na inny rok.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 40,00 zł niezależnie od terminu zgłoszenia.
 • z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia.
 • osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie od 26 września 2017 nie mają zagwarantowanego pakietu startowego i medalu!

 

PAKIET STARTOWY podstawowy:
w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • medal pamiątkowy na mecie,
 • numer startowy,
 • 4 agrafki,
 • chip zwrotny montowany do buta zawodnika,
 • pomiar czasu (SMS wysłany po zakończeniu rywalizacji),
 • zabezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN,
 • możliwość skorzystania z szatni/przebieralni na terenie ośrodka KCKSiR,
 • możliwość skorzystania z depozytu (worek na odzież) na terenie ośrodka KCKSiR,
 • talon na posiłek regeneracyjny po biegu,
 • wodę, banana, na trasie i mecie,
 • oraz bogaty Zestaw Festiwalowy (worek z logo) a w nim m.in.:
 • prezenty i upominki od Organizatora, Patronów i Sponsorów Festiwalu.

 

PAKIET STARTOWY rozszerzony:
w ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 • pakiet startowy podstawowy + limitowana koszulka festiwalowa z rabatem 15%.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY:

 

Pakiet startowy – podstawowy:

 • 49 zł w terminie do 31 maja 2017;
 • 49 zł w terminie do 30 czerwca 2017;
 • 49 zł w terminie do 31 lipca 2017;
 • 49 zł w terminie do 31 sierpnia 2017;
 • 49 zł w terminie do 26 września 2017;
 • 49 zł w terminie po 26 września – w Biurze Zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych) wpłata w tym terminie wyłącznie gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów);

Pakiet startowy – rozszerzony (ILOŚĆ PAKIETÓW OGRANICZONA):

Pakiet podstawowy + techniczna koszulka festiwalowa.

 • 108 zł w terminie do 31 maja 2017;
 • 108 zł w terminie do 30 czerwca 2017;
 • 108 zł w terminie do 31 lipca 2017;
 • 108 zł w terminie do 31 sierpnia 2017;
 • 108 zł w terminie do 26 września 2017;
 • 108 zł w terminie po 26 września – w Biurze Zawodów (w przypadku wolnych numerów startowych) wpłata w tym terminie wyłącznie gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów);

 

REJESTRACJA:

Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

9. KLASYFIKACJA

W KŁODZKIM PÓŁMARATONIE prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:

 

1. Generalna (Grand Prix Kłodzkiego Półmaratonu):

a. Kobiety

b. Mężczyźni

2. Generalna Służb Mundurowych (Grand Prix Służb Mundurowych Kłodzkiego Półmaratonu):

a. Kobiety

b. Mężczyźni

3. Wiekowa:

a. Kobiety

 • K-16 – 16-19 lat (2001-1998)
 • K-20 – 20-29 lat (1997-1988)
 • K-30 – 30-39 lat (1987-1978)
 • K-40 – 40-49 lat (1977-1968)
 • K-50 – 50-59 lat (1967-1958)
 • K-60 – 60-69 lat (1957-1948)
 • K-70 – 70 lat i więcej (1947 i starsze)

b. Mężczyźni

 • M-16 – 16-19 lat (2001-1998)
 • M-20 – 20-29 lat (1997-1988)
 • M-30 – 30-39 lat (1987-1978)
 • M-40 – 40-49 lat (1977-1968)
 • M-50 – 50-59 lat (1967-1958)
 • M-60 – 60-69 lat (1957-1948)
 • M-70 – 70 lat i więcej (1947 i starsi)

4. Wiekowa Służby Mundurowe:

a. Kobiety

 • I kategoria: K-20/K-30 – 20-39 lat (1997-1978)
 • II kategoria: K-40/K-50 – 40-59 lat (1977-1958)
 • III kategoria: K-60/K-70 – 60 lat i więcej (1957 i starsze)

b. Mężczyźni

 • I kategoria: M-20/M-30 – 20-39 lat (1997-1978)
 • II kategoria: M-40/M-50 – 40-59 lat (1977-1958)
 • III kategoria: M-60/M-70 – 60 lat i więcej (1957 i starsi)

5. Klubowa:

 

 • Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 3 osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp.
 • o zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 3 członków.
 • skład Klubu musi zostać zgłoszony do dnia 20.09.2017 roku na stronie internetowej Półmaratonu.
 • aby Klub został sklasyfikowany każdy z jego członków musi podać w zgłoszeniu indywidualnym taką samą nazwę drużyny.

6. Najlepsi Kłodzczanie:

a. Najlepsza Kłodzczanka

b. Najlepszy Kłodzczanin

7. Dodatkowo:

 Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych kategorii.

10. NAGRODY

W KŁODZKIM PÓŁMARATONIE zawodnicy otrzymają nagrody:

 • a. w klasyfikacji Generalnej (Grand Prix Kłodzkiego Półmaratonu) kobiet / mężczyzn za zajęcie miejsca I – III: dyplom + statuetka + nagroda pieniężna.
 • b. w klasyfikacji Generalnej Służb Mundurowych (Grand Prix Służb Mundurowych) kobiet / mężczyzn za zajęcie miejsca I – III: dyplom + statuetka.
 • c. w kategoriach Wiekowych kobiet / mężczyzn za zajęcie I miejsca: dyplom + statuetka, za miejsca II-III: dyplom,
 • d. w kategoriach Wiekowych Służb Mundurowych kobiet / mężczyzn za zajęcie I miejsca: dyplom + statuetka, za miejsca II – III: dyplom,
 • e. w klasyfikacji Klubowej/drużynowej za miejsca I – III: dyplom + statuetka.
 • f. w kategorii Najlepsi Kłodzczanie za zajęcie I-III miejsca: dyplom + statuetka dla Najlepszej Kłodzczanki i Najlepszego Kłodzczanina.
 • g. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 • h. w Półmaratonie nagrody się nie dublują
 • i. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród według własnego uznania.
11. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
 • koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 • dla osób zainteresowanych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hostelu Stadion KCKSiR w Kłodzku.
 • na trasie biegu na punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę, banana lub inny owoc.
 • po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.
12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

W dniu 01.10.2017 roku odbędzie się:

 

 • KŁODZKI BIEG MALUCHA – BIEG NA 200 m. – dla dzieci (2011-2010, 2009-2008).
 • KŁODZKA DYCHA – BIEG NA 10 KILOMETRÓW.
 • KŁODZKA PIĄTKA – BIEG NA 5 KILOMETRÓW.
 • uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z oferty gastronomicznej na terenie stadionu KCKSiR.

Regulaminy imprez towarzyszących dostępne są na stronie:


www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl
www.pokonajtwierdze.pl
www.klodzkadycha.pl
www.klodzkapiatka.pl

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Półmaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, Starcie i Mecie.
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku.
 • Organizator zapewnia toalety na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników.
 • podczas Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej odbędzie się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców. Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania nagrody.
 • nagrody można odebrać w dniu Półmaratonu przy scenie oraz do 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu w KCKSiR pl. Jagiełły 1 w Kłodzku.
 • uczestnicy Półmaratonu równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej, FB Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.
 • zawodnicy, którzy przerwą bieg będą mogli skorzystać z autobusu z napisem KONIEC BIEGU, jadącym za ostatnimi zawodnikami.
 • uczestnicy Półmaratonu, którzy zajmą miejsca od I do X po zakończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym, którym wyznaczony przez Komisję zawodnik musi poddać się bezwzględnie.
 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów w ciągu 30 min. po zamknięciu mety i uiszczeniu kaucji w wysokości 100 PLN. Protest rozstrzyga osoba wyznaczona przez Organizatora Półmaratonu. Decyzja osoby wyznaczonej jest nieodwołalna. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • ostateczna interpretacja regulaminu Półmaratonu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminu, przebiegu trasy czy harmonogramu imprezy.

HARMONOGRAM

30.09.2017

SOBOTA

14.00 – 20.00

wydawanie pakietów, numerów startowych, weryfikacja zawodników


01.10.2017

NIEDZIELA

7.00 – 10.00

wydawanie pakietów, numerów startowych, weryfikacja zawodników


9.30 – 9.50

rozgrzewka wszystkich zawodników (prowadzona ze sceny)


9.50 – 10.00

ustawienie na Starcie zawodników Kłodzkiego Biegu Malucha


10.00

uroczyste otwarcie Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej


10.05

start Kłodzkiego Biegu Malucha


10.06

przybycie na Metę pierwszego zawodnika Kłodzkiego Biegu Malucha


10.20 – 10.30

ustawienie na Starcie zawodników Kłodzkiego Półmaratonu, Kłodzkiej Dychy i Kłodzkiej Piątki


10.30

start Kłodzkiego Półmaratonu


10.32

start Kłodzkiej Dychy


10.34

start Kłodzkiej Piątki


10.50

przybycie na Metę pierwszego biegacza Kłodzkiej Piątki


11.05

przybycie na Metę pierwszego biegacza Kłodzkiej Dychy


11.40

przybycie na Metę pierwszego biegacza Kłodzkiego Półmaratonu


10.45 – 13.30

zabawy, konkursy, występy artystyczne


13.33

przybycie ostatniego biegacza


13.35

ceremonia wręczania nagród Kłodzkiego Biegu Malucha


13.45 – 14.45

ceremonia wręczania nagród Kłodzkiego Półmaratonu, Kłodzkiej Dychy, Kłodzkiej Piątki


15.00

uroczyste zamknięcie Festiwalu Biegów Ziemi KłodzkiejKLASYFIKACJE

 • GENERALNA: Kobiety (K) i Mężczyźni (M)
 • GENERALNA Służb Mundurowych: Kobiety (K), Mężczyźni (M)
 • WIEKOWA: Kobiety (K), Mężczyźni (M)
 • WIEKOWA Służb Mundurowych: Kobiety (K), Mężczyźni (M)
 • KLUBOWA
 • NAJLEPSI Kłodzczanie

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

MIEJSCE

Stadion KCKSiR w Kłodzku

SZCZEGÓŁY

TRASA BIEGU